Đây là kênh thông báo chính thức khi ChatGPTWeb khi có sự cố

Vì lý do bất khả kháng chúng mình đã bị mất tên miền chatgptweb.org.

Các bạn vui lòng truy cập tên miền chính mới nhất: https://chatgptfree.live

Tên miền phụ mới nhất: https://chatgptweb.chat

Tên miền phụ mới nhất: https://chataivn.org

Hoặc chat với chúng mình tại kênh FanPage: https://www.facebook.com/chatgptweb

Hoặc liên lạc với chúng mình tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/@chatgpt-web

Hãy lưu lại trang thông báo chính thức của ChatGPTWeb để cập nhật thông tin địa chỉ website: https://chatgptwebthongbao.org/

Lưu ý: Tất cả quyền lợi VIP đều giữ nguyên và không bị ảnh hưởng khi các bạn truy cập vào tên miền mới. Chỉ cần đăng nhập lại theo tài khoản cũ của bạn.

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Best regards,
Admin chatgptweb